Tandpressning & tandgnissling

Tandpressning eller tandgnissling sker oftast nattetid och ofta helt omedvetet.

Behandling

Det vanligaste metoden är bettskena. Bettskenan stabiliserar käken och avlastar käklederna. Den kan också användas för att förbättra funktionen i tuggsystemet och bidra till att spända käkmuskler lättare slappnar av. Dessutom skyddar den från det slitage och den belastning på tänderna som gnisslingen orsakar.

Utlösande faktorer

 • Bettet inte passar ihop
 • Saknas tänder eller att tänderna står i ett läge att jämvikten störs
 • Skador i käkleden
 • Stress

Symptom

 • Huvudvärk
 • Värk i nacke, axlar, öron, muskler
 • Ömhet i tänder och käkleden
 • Svårigheter att gapa eller stänga munnen
 • Käkledsljud eller låsningar
 • Blottade tandhalsar
 • Tänderna slits ner fortare än normalt
 • Lagningar går sönder ofta

Östermalmstandläkarna, Nybrogatan 37, 114 39 Stockholm | T-Bana Östermalmstorg | Tel: 08 - 662 28 50